Financieel beleid

Partnership Foundation voert een helder financieel beleid.

Donaties worden zorgvuldig beheerd en de besteding ervan wordt gedetailleerd verantwoord.

  • In 2021 bedroeg het kostenpercentage 7.5 procent ten opzichte van de Totale Baten.
  • Een financiële reserve van drie jaar wordt nagestreefd om de continuïteit te waarborgen.