Partnerships

Word Partner

Partnership Foundation waardeert elke donatie. Omdat we een structurele oplossing bieden voor problemen van straatmeisjes, zoeken we specifiek naar bedrijven en particulieren die voor langere tijd partner willen zijn. Deze hebben de volgende opties, voor 1 tot 5 jaar:

  • 10 tot 50 kinderen steunen;
  • 50 tot 100 kinderen steunen;
  • Een Rainbow Home financieren voor 100 kinderen;
  • Bijdrage leveren aan de overheadkosten van Partnership Foundation;

In overleg kan ook maatwerk sponsorship worden gecreëerd. Wanneer een bedrijf partner wordt, hebben niet alleen straatmeisjes daar profijt van. Onderzoek toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdraagt aan de waardering door klanten en aan de motivatie van medewerkers. Wilt u anderen binnen uw organisatie kort en krachtig informeren over Partnership Foundation? Neem dan contact met ons op via info@partnershipfoundation.nl. Sluit u aan bij het project van Partnership Foundation en word partner!

Doneer

Bank: 65 72 61 947 ING Bank

IBAN: NL80 INGB 0657 261 947  BIC: INGBNL2A

Schenk

Een nieuwe manier van voordelig schenken voor u en Partnership Foundation. Ook met schenkingen van particulieren zijn wij in staat vele meisjes in India te helpen.

Eenmalige schenkingen
Schenkingen zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar. Stichting Partnership Foundation heeft een ANBI-status, d.w.z. dat de stichting bij de belastingdienst staat aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (RSIN-nummer 816118206). Dit betekent o.a. dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn, mits de som hiervan tussen de 1% en 10% van het belastbaar inkomen ligt en er een minimum bedrag van EUR 60 wordt geschonken.

Periodieke schenkingen
Besluit u de schenking voor een langere periode (tenminste vijf jaar) vast te leggen, dan is deze zelfs volledig aftrekbaar. Er geldt in dat geval geen minimum bedrag, zolang u maar over een periode van tenminste vijf jaar jaarlijks een min of meer gelijk bedrag schenkt. Sinds 1 januari 2014 is een notariële akte hierbij niet meer vereist, zodat er geen bijkomende kosten aan uw schenking verbonden zijn. De schenking kan worden vastgelegd in een overeenkomst die direct wordt afgesloten tussen de schenker en de Stichting Partnership Foundation.

Overeenkomst periodieke gift
Klik OvereenkomstPeriodiekeGift voor de schenkingsovereenkomst, die u kunt gebruiken voor uw periodieke schenking aan Partnership Foundation. Na ontvangst van het door u ingevulde document, zal Partnership Foundation de resterende gegevens invullen en administreren. Vervolgens krijgt u één exemplaar retour, waarna de schenking geëffectueerd kan worden. U bepaalt zelf het moment van overboeking (minimaal eens per jaar).

U kunt de ingevulde overeenkomst sturen aan:
Stichting Partnership Foundation
IJsvogellaan 64
2261 DK Leidschendam

Meer informatie over giften vind u op:
www.belastingdienst.nl/giften

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via info@partnershipfoundation.nl of telefoonnummer 06 30400855 (tijdens kantooruren).

Testimonials

Jeroen Voskamp, DGA Voskamp Groep, investeerder, oprichter True Blue Foundation

Het Rainbow programma biedt een praktische oplossing voor een omvangrijk probleem in India: straatmeisjes in uitzichtloze situaties krijgen de mogelijkheid voor een betere toekomst. Het idee van opvang, medische zorg, onderdak en scholing voor deze kinderen in bestaande schoolgebouwen vind ik goed bedacht. Onze stichting heeft diverse Rainbow Homes bezocht in meerdere steden in India. De bezoeken gaven een eenduidig beeld. Goed opgeleide, vriendelijke vrouwen die de Homes aansturen, geholpen door medewerkers die betrokkenheid uitstralen. Enthousiaste kinderen die goed beseffen dat ze hier kans hebben op een beter leven. Schoon en eenvoudig onderdak waar tussen 100 tot 150 meisjes gezamenlijk eten, spelen en slapen. Een mix van kinderen met verschillende religieuze en sociale achtergronden, uniek gezien het kastenstelsel in India. Wij zijn zeer enthousiast over dit mooie initiatief van Partnership Foundation, dat een schaalbare oplossing heeft ontwikkeld voor duizenden straatkinderen in nood!

Gerlach Cerfontaine

Een hoogst integere en betrouwbare organisatie die uiterst efficiënt onderwijs, onderdak en opvoeding aan kansloze straatkinderen levert. Het ontwikkelde concept tegen minimale kosten is mijns inziens uniek.

Alexander Ribbink, voormalig lid RvB TomTom, investeerder

Partnership Foundation heeft een innovatieve formule ontwikkeld “het Rainbow Home model” met behulp waarvan aan duizenden straatkinderen in India onderdak en onderwijs geboden wordt in bestaande scholen, inmiddels op 31 locaties. Deze “gratis kostschool voor straatkinderen” is een praktische en economische oplossing welke door de overheid van India sinds kort op grote schaal wordt gekopieerd. Onze familiestichting ondersteunt van harte dit programma, dat gekenmerkt wordt door professionaliteit en zeer lage kosten.

Paul Rosenmöller

De beste ideeën zijn simpel. Bied straatkinderen een onderdak op school. Dat was het begin. Inmiddels is het voor duizenden kinderen veel meer dan dat. Hun stralende ogen zeggen meer dan een lang verhaal.

Loek van den Boog, voormalig president Oracle Europe, founder Net4kids Aid Foundation, investeerder

Ik kende Ferd van Koolwijk in zijn hoedanigheid als oprichter en initiatiefnemer van Partnership Foundation. Ferd was een bevlogen social entrepreneur die in staat is gebleken een grensverleggende visie neer te leggen over hoe de complexe en enorme problematiek van straatkinderen in de wereld op innovatieve, effectieve en schaalbare manier aangepakt kan worden. De succesvolle omzetting daarvan in het Rainbow Home programma in India is het grootste en meest effectieve straatkinderen programma in de wereld, met alle warmte van kleinschalige oplossingen. Inmiddels is het programma dan ook volledig geadopteerd door de Indiase overheid. Ik bewonderde Ferd om zijn visie en drive. Het is een eer en genot met hem gewerkt te hebben en zet dat graag voort met zijn team.

Een deel van onze trotse partners: