Partnerships

 

Sinds 2023 heeft Partnership Foundation geen actieve partnerships meer met Nederlandse donoren, hetgeen past in de lange termijn strategie waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor het Rainbow Homes Programma wordt overgedragen aan de organisatie in India.  

Partnership Foundation zal tot 2025 het Rainbow Homes Programma blijven steunen met financiële bijdragen voor de Rainbow Homes, Community Based Care, Futures en de centrale organisatie.

Daarnaast zal Partnership Foundation op verzoek van het team in India kennis en expertise blijven delen ten behoeve de capaciteitsversterking van de lokale organisatie.

 

 

Testimonials

Jeroen Voskamp, DGA Voskamp Groep, investeerder, oprichter True Blue Foundation

Het Rainbow programma biedt een praktische oplossing voor een omvangrijk probleem in India: straatmeisjes in uitzichtloze situaties krijgen de mogelijkheid voor een betere toekomst. Het idee van opvang, medische zorg, onderdak en scholing voor deze kinderen in bestaande schoolgebouwen vind ik goed bedacht. Onze stichting heeft diverse Rainbow Homes bezocht in meerdere steden in India. De bezoeken gaven een eenduidig beeld. Goed opgeleide, vriendelijke vrouwen die de Homes aansturen, geholpen door medewerkers die betrokkenheid uitstralen. Enthousiaste kinderen die goed beseffen dat ze hier kans hebben op een beter leven. Schoon en eenvoudig onderdak waar tussen 100 tot 150 meisjes gezamenlijk eten, spelen en slapen. Een mix van kinderen met verschillende religieuze en sociale achtergronden, uniek gezien het kastenstelsel in India. Wij zijn zeer enthousiast over dit mooie initiatief van Partnership Foundation, dat een schaalbare oplossing heeft ontwikkeld voor duizenden straatkinderen in nood!

Gerlach Cerfontaine

Een hoogst integere en betrouwbare organisatie die uiterst efficiënt onderwijs, onderdak en opvoeding aan kansloze straatkinderen levert. Het ontwikkelde concept tegen minimale kosten is mijns inziens uniek.

Alexander Ribbink, voormalig lid RvB TomTom, investeerder

Partnership Foundation heeft een innovatieve formule ontwikkeld “het Rainbow Home model” met behulp waarvan aan duizenden straatkinderen in India onderdak en onderwijs geboden wordt in bestaande scholen, inmiddels op 31 locaties. Deze “gratis kostschool voor straatkinderen” is een praktische en economische oplossing welke door de overheid van India sinds kort op grote schaal wordt gekopieerd. Onze familiestichting ondersteunt van harte dit programma, dat gekenmerkt wordt door professionaliteit en zeer lage kosten.

Paul Rosenmöller

De beste ideeën zijn simpel. Bied straatkinderen een onderdak op school. Dat was het begin. Inmiddels is het voor duizenden kinderen veel meer dan dat. Hun stralende ogen zeggen meer dan een lang verhaal.

Loek van den Boog, voormalig president Oracle Europe, founder Net4kids Aid Foundation, investeerder

Ik kende Ferd van Koolwijk in zijn hoedanigheid als oprichter en initiatiefnemer van Partnership Foundation. Ferd was een bevlogen social entrepreneur die in staat is gebleken een grensverleggende visie neer te leggen over hoe de complexe en enorme problematiek van straatkinderen in de wereld op innovatieve, effectieve en schaalbare manier aangepakt kan worden. De succesvolle omzetting daarvan in het Rainbow Home programma in India is het grootste en meest effectieve straatkinderen programma in de wereld, met alle warmte van kleinschalige oplossingen. Inmiddels is het programma dan ook volledig geadopteerd door de Indiase overheid. Ik bewonderde Ferd om zijn visie en drive. Het is een eer en genot met hem gewerkt te hebben en zet dat graag voort met zijn team.

Een deel van onze trotse partners: