Bestuur

De bestuursleden beschikken over bedrijfsmatige
 inhoudelijke kennis en ervaring, en besturen de 
stichting naast hun hoofdberoep, zonder honorarium.
 Het bestuur is als volgt samengesteld:

Loes Klappe-Linsen (voorzitter)
India-deskundige met ruime ervaring bij de overheid en in het bedrijfsleven

Tijdens mijn bezoeken aan de Rainbow Homes (4 keer per jaar) zie ik zoveel stralende gezichtjes en ogen waaruit hoop spreekt. Hoop op een betere toekomst, op een morgen die beter is dan gisteren en vandaag. Dank aan onze sponsoren en het geweldige expert-team in India, die dit allemaal mogelijk maken!

Veronika Uhl (secretaris)
Eigenaar Himmelblau - Marketing, Ontwikkeling, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Ik ken de Rainbow Homes al ruim 10 jaar en was direct geraakt door het verschil dat het programma maakt. Een meisje dat zonder enige bescherming in de meest rauwe omstandigheden op straat moet overleven en door het Rainbow Home programma een veilig onderkomen, liefde, zorg en onderwijs krijgt. Zo kan een kind kind zijn en zich ontwikkelen tot een volwaardig en waardig mens, die op eigen benen kan staan en voor zichzelf kan zorgen. Nu, 10 jaar verder, heeft het programma bewezen dat het werkt en ook nog eens schaalbaar is. Volledig ingebed in de lokale omgeving met sterke partners en de Indiase overheid die ook een belangrijke bijdrage levert. Het is een voorrecht om bij te dragen aan de verdere uitbouw van dit programma in India met steeds meer verantwoordelijkheden voor het programma en de fondsenwerving in India zelf.

Davinia Lamme (bestuurslid)
Partner Larive International

Incredible India, een enorm land met meer dan 1,2 miljard mensen, ongekende mogelijkheden maar ook barrières en cultuurverschillen. Ik ga voor mijn werk 4 tot 5 keer per jaar naar India en ervaar de grote contrasten tussen rijk en arm van dichtbij. Als moeder van 2 kleine kinderen besef ik maar al te goed hoe blij wij mogen zijn met wat we in Nederland hebben. Ik heb begin dit jaar voor het eerst een Rainbow Home bezocht en dit heeft me heel diep geraakt. Je voelt de geborgenheid en warmte en ziet de toekomstmogelijkheden die de homes de meisjes bieden. Het programma heeft bewezen dat het werkt en ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan het verduurzamen hiervan.

Jheroen Muste (penningmeester)
Strategy Director - Cofra Holding AG

India is een fascinerend land, waar ik al vele jaren kom om zaken te doen. Begin 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van Partnership Foundation, omdat ik ook graag op een ander vlak mijn steentje bijdraag. Je hoeft maar één keer een Rainbow Home te bezoeken om overtuigd te raken dat de aanpak van PF werkt. Gesterkt door de warmte en geborgenheid van het Home, krijgen de meisjes de kans om hun ambities waar te maken. De gedrevenheid en het enthousiasme waarmee ze hun talenten verder ontplooien, is voor mij een bron van inspiratie en motivatie.

Guus Lamers (bestuurslid)
Vice President Structured Metals & Energy Finance ING

Ik heb 3 jaar gewerkt op de Nederlandse Ambassade in Delhi en kennisgemaakt met de mooie kanten van India, maar ook met de vele uitdagingen waarvoor het land zich gesteld ziet. In een samenleving waar overleven prio 1 is, blijven noodzakelijke investeringen in gelijke kansen achter en zijn sociaal zwakkeren onnodig kwetsbaar. De door Partnership Foundation gesteunde Rainbow Homes pakken dit laatste probleem bij de wortels aan door straatmeisjes een veilig onderkomen, basiszorg en onderwijs te bieden. De directe impact op de meisjes, de lange termijn investering d.m.v. onderwijs, een simpel en schaalbaar model en de samenwerking met lokale overheden spreken mij enorm aan. Met net zoveel plezier als de meisjes naar school gaan, zet ik mij in om hen in de gelegenheid te stellen iets van hun toekomst te maken!

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Fons Stoelinga, voorzitter, voormalig ambassadeur India
  • Michel Barth, Global Partner Better Future
  • Robert de Bruin, Head Corporate Communication & Markets Department bij Van Oord

 

Comité van Aanbeveling

Sacha de Boer, Gerlach Cerfontaine en Paul Rosenmöller vormen het Comité van Aanbeveling.
Zij ondersteunen het werk van Partnership Foundation met raad en daad.

Partners in India

De activiteiten in India worden geïnitieerd, gecoördineerd en begeleid door de centrale organisatie Rainbow Foundation India (RFI). Deze is onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van en samenwerking met de lokale partnerorganisaties die een Rainbow Home beheren, inclusief inhoudelijke en financiële rapportage en monitoring; de lobby richting de Indiase overheid, de ontwikkeling van beleid en kwaliteitsstandaarden voor de Homes en het verzorgen van training en capacity building; lokale fondsenwerving en het voeren van een deugdelijk financieel beleid en verantwoording daarvan.

Anuradha Konkepudi is de eerste Executive Director van de RFI in Hyderabad. De organisatie kent vier afdelingen: Programs & Operations, Policy & Knowledge, Resource Mobilization en Finance. De Executive Director en haar Executive Leadership Team, bestaande uit de vier afdelingsdirecteuren, worden aangestuurd door een Bestuur van ervaren en gerespecteerde vertegenwoordigers uit de mensenrechten-, overheids- en private sector. Partnership Foundation sluit een Memorandum of Understanding af waarin de samenwerking en financiële bijdragen nader worden gespecificeerd.

De algemene missie en doelstelling van Rainbow Foundation India wordt zodanig geformuleerd dat onze partners in India naast het beheren en uitbouwen van het Rainbow Homes programma voor straatmeisjes (waar Partnership Foundation aan verbonden is en blijft), de ruimte krijgen om ook andere activiteiten te ontplooien voor straatkinderen. Hierbij wordt gedacht aan Homes voor jongens (los van en niet onder de naam Rainbow Homes), alsmede activiteiten ter ondersteuning van de oudere meisjes bij hun eerste zelfstandige stappen in de maatschappij. Deze aanpassing is benodigd om te waarborgen dat Rainbow Foundation India zich adequaat kan richten op het bieden van een holistische en structurele aanpak voor het probleem van straatkinderen. Partnership Foundation blijft zich hierbij richten op meisjes, op het runnen van een kwalitatief hoogstaand Rainbow Homes programma en op waarborging dat de door haar verschafte sponsorgelden ten goede komen aan de Rainbow Homes. Echter, de opgedane ervaring, opleidingsprogramma’s, handboeken en methoden, kunnen nu ook worden ingezet voor Homes voor jongens en eventuele andere activiteiten.

In 2011 heeft de Indiase organisatie de Manual opgesteld waarin alle regels en procedures ten aanzien van het opzetten en managen van een Rainbow Home zijn opgetekend. Deze manual dient te worden onderschreven door iedere partnerorganisatie die een Rainbow Home wil runnen. In datzelfde jaar heeft het gerenommeerde Tata Institute for Social Studies (TISS) een onderzoek gedaan naar het Rainbow Home model. Het model werd daarbij vergeleken met andere vormen van opvang van straatkinderen. TISS concludeerde dat het Rainbow model bij uitstek de oplossing biedt voor het straatkinderprobleem indien opvang door eigen ouders of familie van de kinderen niet mogelijk is. Belangrijke conclusie was bovendien dat het Rainbow model zich leent voor verdere nationale uitrol.