Partnership Foundation ondersteunt het Rainbow Homes Programma ter verbetering van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India.

De Rainbow Homes, opgezet in bestaande scholen, vormen de kern van het programma. Sinds 2021 is het programma uitgebreid met Community Based Care en Hostels van derden. De lange termijn groeistrategie is gericht op overname van het Rainbow Home model door derden d.m.v. kennisdeling en beleidsbeïnvloeding. Op deze wijze wordt een zo groot mogelijke sociale impact en een wezenlijke bijdrage aan systeemverandering nagestreefd.

Nieuws

In Memoriam Sister Cyril Mooney. Afgelopen zaterdag is Sister Cyril op 86-jarige leeftijd overleden in Loreto Entally in Kolkata. Sister…

Partnership Foundation en de Rainbow Homes in 2022: Ons jaarverslag en de impact van het Rainbow Homes Programma in cijfers. Veel leesplezier!

Beste vrienden van Partnership Foundation en de Rainbow Homes,Graag delen we hierbij de laatste editie van de “Rainbow Sathi” met jullie, het magazine…

Beste vrienden van Partnership Foundation en de Rainbow Homes,Graag delen we hierbij de laatste editie van de “Rainbow Sathi” met jullie, het…

Beste vrienden van Partnership Foundation en de Rainbow Homes,Graag delen we hierbij de laatste editie van de “Rainbow Sathi” met…

Eerdere ontwikkelingen

Referenties

Loek van den Boog, voormalig president Oracle Europe, founder Net4kids Aid Foundation, investeerder

Ik ken Ferd van Koolwijk in zijn hoedanigheid als oprichter en initiatiefnemer van Partnership Foundation. Ferd is een bevlogen social entrepreneur die in staat is gebleken een grensverleggende visie…

Gerlach Cerfontaine

Een hoogst integere en betrouwbare organisatie die uiterst efficiënt onderwijs, onderdak en opvoeding aan kansloze straatkinderen levert. Het ontwikkelde concept tegen minimale kosten is mijns inziens uniek

Paul Rosenmöller

De beste ideeën zijn simpel. Bied straatkinderen een onderdak op school. Dat was het begin. Inmiddels is het voor duizenden…