‘principes’

Zoveel mogelijk straatmeisjes een toekomst bieden, dat is ons doel. Een reproduceerbaar  model voor residentiële huizen waar meisjes onderdak en begeleiding naar volwassenheid wordt geboden, evenals gezonde voeding, kleding, medische zorg en liefde. Daarnaast bieden we hen computerles, sport, spel, zang, toneel en dank aan. Een grootschalige oplossing voor het probleem van straatmeisjes, vraagt om een combinatie van passie en een bedrijfsmatige aanpak. Hieronder verstaan wij het ontwikkelen en uitrollen van een beproefde formule, het sturen op kwaliteit en lage kosten, het werken met transparante rapportages, professionele financiële audits en het sturen op meetbare resultaten. De kwaliteitscriteria voor het Rainbow Home Programma zijn vastgelegd in een ‘Manual’ waarin tevens de eisen ten aanzien van administratieve en (financiële) rapportages zijn vastgelegd. Aan nieuwe partners met wie wij samenwerken in India wordt gevraagd deze criteria te onderschijven volgens het principe van good governance: comply or explain.
De Rainbow Homes zelf hebben regels opgesteld, om de meisjes een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen groeien.

IMG_6160