Een structurele oplossing voor de straatkinderproblematiek

Waarom?
In India leven miljoenen kinderen op straat. Al dan niet met (verslaafde) ouders leiden deze kinderen een dak- en thuisloos bestaan rond stations en marktjes. Door ernstige ondervoeding, geweld, verslaving, ziektes en extreme armoede zijn ze hun leven niet zeker. Meisjes zijn het meest kwetsbaar. Veelal zijn zij slachtoffer van extreme en structurele vormen van misbruik. Het Rainbow Homes programma biedt een schaalbare oplossing om de vicieuze armoede-cirkel voor de straatmeisjes te doorbreken.

Wat?
Wij bouwen een landelijk netwerk van Rainbow Homes waar de meisjes een veilig thuis vinden en individueel worden begeleid naar een onafhankelijk bestaan met een baan, gezin en sociaal netwerk. Wij laten ze weer meetellen in de Indiase samenleving.

In de Rainbow Homes -opgezet in leegstaande lokalen in functionele overheidsscholen- bieden wij de meisjes onderwijs, voeding, medische zorg en een warm thuis. Overdag gaan de meisjes naar school met de leerlingen uit de wijk. Hierdoor wordt direct gewerkt aan de integratie van de meisjes en worden nieuwe vriendschappen en daarmee toekomstmogelijkheden gecreƫerd. Daarnaast zijn er buitenschoolse activiteiten (sport, dans, toneel e.d.) en een uitgebreid life skills trainingsprogramma, waarbij ze worden voorbereid op het leven buiten het Home. Voor ieder meisje wordt een ontwikkelplan opgesteld, waarbij haar dromen worden omgezet in een realistisch pad om na haar 18e op eigen benen te kunnen staan.

Hoe?
Persoonlijke liefde en aandacht voor de meisjes gaan samen met een bedrijfsmatige aanpak met lage kosten, transparante rapportages en audits.

Onze duurzame groeistrategie is gericht op overname van het Rainbow Home model door derde partijen, middels verspreiding van de Rainbow kennis en beleidsbeĆÆnvloeding. De Rainbow Homes vervullen hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie, want seeing is believing. Wij streven naar maximale maatschappelijke impact en een wezenlijke bijdrage aan systeemverandering.

 

Basisinformatie 2019