‘Rainbow Home programma’

De meisjes in de Homes zorgen voor elkaar, beschermen elkaar, delen, spelen en leren samen. Ze zijn vaak hun familie en daarmee bescherming en veilige omgeving kwijtgeraakt als ze bij een Rainbow Home komen. Daar vinden ze echter een nieuwe ‘familie’.
Meisjes komen in aanmerking voor opname in het Rainbow Home Programma wanneer zij onder het ‘slum’nivo moeten proberen te overleven, zonder adequate begeleiding door volwassenen en wanneer zij niet in hun familie of directe omgeving gerehabiliteerd kunnen worden. Elk meisje volgt een eigen traject vanaf de introductie in het programma totdat zij in staat is een sociaal en economisch zelfstandig bestaan te leiden. Kinderen met verschillende etnische en culturele achtergronden leven samen in onze residentiĆ«le huizen. Zij zijn volledig vrij in het praktiseren van de eigen religie en cultuur.

een nieuwe familie