‘een meisje…..’

DSCN5346

Meisjes….ze leefden op straat, zonder bescherming, zonder toekomst, vaak ook zonder hun familie. Nu wonen ze in een Rainbow Home, waar ze omringd worden met liefde, ze een opleiding krijgen en weer hoop hebben op een nieuwe toekomst.

In de Rainbow Homes wordt veel aandacht besteed aan de gezondheid van de kinderen, waarvoor een verpleegkundige beschikbaar is. Na het eerste medische onderzoek wordt met name het gezichtsvermogen en het gebit van de kinderen regelmatig gecontroleerd. Wanneer kinderen een operatie moeten ondergaan, worden zij gedurende de tijd die zij in het ziekenhuis moeten doorbrengen begeleid door de staf en de oudere meisjes. Er wordt op gestuurd dat de kinderen leren zichzelf goed te verzorgen en met name wordt aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne en gezonde voeding. In de Rainbow Home heeft elk kind een eigen medisch dossier, waarin onder meer bijzonderheden staan vermeld over medicijngebruik en vaccinaties.