Nieuwsbrief juli 2022

juli 2022

Beste vrienden van Partnership Foundation en de Rainbow Homes,
Graag delen we hierbij de laatste editie van de “Rainbow Sathi” met jullie, het magazine voor en door Rainbow meisjes en jongens. Het thema van deze editie is ‘Care meets love’ met veel aandacht ook voor de ouder(s) van de kinderen in de Rainbow Homes. Graag wijzen we jullie op het interview hierover met Anuradha Konkepudi, de Executive Director van het Rainbow Homes Programma op pagina 8.

Veel leesplezier!