‘we helpen elkaar’

De meisjes helpen elkaar. De oudere meisjes de jongere en de alumni-meisjes de huidige bewoonsters.
Op verantwoorde wijze grote aantallen straatmeisjes begeleiden naar volwassenheid vraagt voortdurende aandacht voor het wel en wee van elk afzonderlijk kind. Vergeleken met een standaardgezin in India is het aantal kinderen per (huis)moeder in een Rainbow Home noodzakelijkerwijs groter. Om dit te compenseren wordt gewerkt met een systeem van subgroepen van ongeveer 10 kinderen binnen de Rainbow Home, met elk een captain en een vice-captain. Deze functies worden vervuld door oudere meisjes die, hetgeen in India gebruikelijk is, mede de zorg hebben voor de jongere kinderen. Zij regelen bijvoorbeeld het douchen ’s ochtends, helpen de kleintjes met aankleden, zien toe op aanwezigheid, houden toezicht tijdens het eten, en wanneer kinderen ziek zijn geven zij dit door aan de huismoeder en verpleegkundige.

Op deze foto een voormalige bewoonster die nu op eigen benen staat naast een meisje dat nu in een Home woont. De Alumni meisjes komen graag terug in de Rainbow Homes. Ze zijn een rolmodel. De meiden beschouwen elkaar als familie. Veel oud-bewoonsters zetten in hun nieuwe woonomgeving de Rainbow-gedachte door en helpen op hun beurt ook weer kansarme meisjes. Een mooie gedachte.IMG_4296