Steun en referenties

Best practice voorbeeld

In 2009 bracht Save The Children een rapport uit waarin onder meer onze partner Loreto wordt genoemd als example of best practice hoe een innovatieve oplossing voor straatkinderen eruit kan zien.