Hyderabad

december 2012

In Hyderabad ondersteunt Partnership Foundation 10 Rainbow Homes. Verschillende lokale NGO’s voeren het management over de Rainbow Homes en hebben zich verenigd in een Rainbow Homes Network.

Mede door aanwezigheid van een sterk city netwerk onder leiding van Ambika en de Rainbow Foundation India hebben de Homes in deze stad zich op indrukwekkende wijze verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Er is ruime aandacht voor de groeiende groep oudere meisjes, die op basis van individuele ontwikkelplannen persoonlijk worden begeleid naar een vervolgstudie of baan. Ook ondernemen de partners interessante en educatieve buitenschoolse activiteiten zoals zang, dans, toneel en uitstapjes naar musea of de eco-bus, voor een tijdelijke tentoonstelling over duurzaamheid. Hierin wordt samengewerkt tussen de Homes en worden ideeën en ervaringen gedeeld. Voor de meisjes worden verschillende trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd over sociale onderwerpen zoals vrede, democratie, vrouwenrechten en voeding en gezondheid. Dit initiatief zal navolging krijgen in andere Rainbow steden.

In Hyderabad/Andhra Pradesh heeft de overheid inmiddels ook enkele tientallen overheidshomes geopend naar het voorbeeld van de Rainbow Homes. Hier worden enkele duizenden extra straatkinderen opgevangen. Hoewel de kwaliteit nog niet op het niveau van de Rainbow Homes is, zijn deze overheidshomes wel hét bewijs dat ons programma het gewenste vliegwieleffect teweeg brengt.