Delhi

december 2012

In Delhi ondersteunt Partnership Foundation 2 Rainbow Homes. Beide Homes hebben een aantal infrastructurele verbeteringen ondergaan aan de vloeren, watervoorziening en afwateringssystemen. Helaas werd het in 2013 aan het Home Kilkari toegewezen nieuwe gebouw hetzelfde jaar alsnog teruggetrokken, vanwege lokale politiek. Onder leiding van Harsh Mander en city coordinator Anwar, investeert de partner wederom veel tijd en energie in het lobbyen richting de lokale overheid voor het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van extra sanitaire voorzieningen en een aantal lokalen op het bestaande terrein. Dit is noodzakelijk voor een betere regulering van de bezettingsgraad, die behoorlijk volatiel is doordat het Child Welfare Committee (overheidsinstantie) regelmatig meisjes naar Kilkari stuurt voor korte termijn opvang. Overigens zijn hierover inmiddels wel betere afspraken gemaakt met het CWC (???), waardoor de instroom vanuit die kant is verminderd.

Naast de verbeteringen aan de gebouwen, springt vooral het verbeterde management van beide Homes in het oog. Dit heeft geleid tot een betere sfeer en meer stabiliteit, hogere kwaliteit van zorg (o.a. door de nieuw aangestelde councelllors), stafleden die meer verantwoordelijkheid nemen en enthousiaste deelname van de meisjes aan activiteiten en het leven in het Home (sister committees, theme committees).

In oktober 2013 is een contract getekend voor meerjarige financiƫle overheidsbijdragen aan beide Homes ten behoeve van de meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud (ingang april 2014).