Chennai

december 2012

Na de opening in 2012  hebben de twee Rainbow Homes in Chennai een ‘vliegende start’ gemaakt. Dat de burgemeester van deze stad van 7 miljoen inwoners persoonlijk de Homes geopend heeft, toont de lokale betrokkenheid in deze stad en zijn persoonlijk enthousiasme. In 2013 zijn de schoolgebouwen op kosten van de overheid aangepast aan de nieuwe Rainbow bewoners (nieuwe daken, afscheidingswandjes, sanitaire voorzieningen). Ook heeft de overheid zich gecommitteerd tot een meerjarige financiële bijdrage aan de kosten voor de Rainbow meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud. De enthousiaste betrokkenheid van het lokaal bestuur heeft ertoe geleid dat de drie Homes, voor liggen op de aanvankelijke planning. Vanwege de positieve ontwikkelingen in deze stad en het inmiddels goed functionerende city netwerk onder leiding van Kiruthika, is ervoor gekozen in Chennai een pilot op te zetten inzake lokale fondsenwerving. De fondsenwerver werkt nauw samen met de home teams en de coördinatoren en hoopt met deze showcase Homes lokale bedrijven en welgestelden te interesseren voor financiële ondersteuning van een Home.