Bengaluru

december 2012

In zijn Bengalura zijn inmiddels 4 Rainbow Homes geopend met de hulp van een viertal partners. De Homes zijn verder gegroeid in aantallen meisjes en stafleden. Er zijn goede contacten met de scholen waar de meisjes naartoe (kunnen) gaan.

Daarnaast is er tijd en aandacht gegeven aan bijvoorbeeld het verwerven van ondersteuning door de lokale gemeenschap (donaties in natura zoals ijskasten, computers), het werken met vrijwilligers (onder andere voor buitenschoolse activiteiten) en het opzetten van een facebookpagina om het Rainbow Home bredere bekendheid te geven. In het start-up Home van de zusters van de Holy Spirit is de basis gelegd voor een warm Rainbow Home in een prachtig groene omgeving, met een goed stafteam en met plaats voor de Rainbow meisjes op de English Medium School van de zusters. Het Holy Spirit Home is goed opgenomen in het city netwerk, dat vakkundig en gedreven wordt geleid door Sister Margaret en Father Edward. Een mooie ontwikkeling is dat father Edward voor 3 jaar is benoemd tot lid van het prestigieuze Child Rights Committee van Karnataka. Dat biedt hem de kans om de situatie van de Rainbow Home-meisjes aan de orde te stellen en hiervoor aandacht te vragen van de overheid.

Ook in Bengalura/Karnataka worden inmiddels enkele duizenden extra straatkinderen opgevangen in overheidshomes, naar het voorbeeld van de Rainbow Homes.