Wat is de rol van de Indiase overheid met betrekking tot het Rainbow programma?

december 2012

In Calcutta zijn de 6 Rainbow Homes gevestigd in privé scholen, in de overige steden in overheidsscholen. De Indiase overheid stelt deze scholen ter beschikking om een Rainbow Home te vestigen, betaalt voor elk kind een (kleine) bijdrage in de kosten voor onderwijs en in veel gevallen een bijdrage voor het geschikt maken van de school voor permanente bewoning. In 2011 is een overheidsprogramma van kracht geworden waardoor de Rainbow Homes een belangrijk deel van hun kosten door de overheid vergoed zullen krijgen.