Hoe verlopen de contacten met eventuele familieleden?

december 2012

Waar nog (niet-destructieve) familierelaties bestaan, is het beleid erop gericht deze in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De familieleden kunnen de meisjes in de Rainbow Homes bezoeken, en de kinderen kunnen tijd door brengen bij hun familieleden. Hierbij wordt wel gelet op het risico van uitbuiting, bijvoorbeeld wanneer de meisjes door hun familieleden (weer) worden aangezet tot bedelen of andere werkzaamheden die niet bevorderlijk zijn voor hun welbevinden en toekomstkansen.