Hoe krijgen de meisjes in een grootschalige opvang de aandacht die ze nodig hebben?

december 2012

Er is in elke Rainbow Home 24-uurs zorg voor alle kinderen door een team van huismoeders. Deze huismoeders staan onder toezicht van een Home Manager. Voorts zorgen de oudere meisjes voor de jongste, zoals in India gebruikelijk is. In Rainbow Homes met grote aantallen kinderen worden subgroepen gevormd, met de oudere meisjes in de rol van “captain’ of “vice-captain’. Zij signaleren wanneer iemand ontbreekt, ziek is, of extra hulp nodig heeft, en melden dat aan de staf. Tenslotte heeft elk kind een eigen dossier, waarin alle bijzonderheden worden bijgehouden over hoe het op school gaat, over gezondheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Partnership Foundation ontvangt jaarlijks een voortgangsrapport van elk meisje dat langer dan een half jaar in de Rainbow Home verblijft.