Bestuurswijziging

april 2015

Lisette van Herk heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe benoemingstermijn van 4 jaar in het bestuur van Partnership Foundation en legt per 1 april 2015 haar lidmaatschap neer.

Lisette werd begin 2011 lid van het Bestuur, na een kennismaking met de Rainbow Homes in India eind 2010. Binnen het Bestuur was zij onder meer verantwoordelijk voor communicatiezaken en onderhield zij de contacten met een aantal sponsoren. Ook heeft Lisette enkele maanden de rol van secretaris van het Bestuur op zich genomen, totdat een nieuwe secretaris werd aangesteld.

Lisette heeft de afgelopen vier jaar een actieve en enthousiaste bijdrage geleverd aan Partnership Foundation en wij danken haar voor de enorme inzet en commitment.

Loes Klappe-Linsen

Voorzitter Partnership Foundation