Bestuurlijke wijzigingen Partnership Foundation

juli 2013

Graag willen wij u informeren over enkele belangrijke wijzigingen in Bestuur en Raad van Toezicht van Partnership Foundation.

In de eerste plaats heeft Ferd van Koolwijk, oprichter en jarenlang bouwer en trekker van Partnership Foundation en ons aller inspirator, om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht neergelegd. Hij is per 21 juni 2013 benoemd tot erevoorzitter en zal op zijn geheel eigen wijze actief betrokken blijven bij Partnership Foundation en zich inzetten voor een veilig leven en toekomst voor straatkinderen.

Daarnaast heeft Michiel Steeman, destijds opvolger van Ferd van Koolwijk als voorzitter van het bestuur, besloten zijn functie neer te leggen. Na vele jaren de drijvende kracht van Partnership Foundation geweest te zijn is het nu tijd om al zijn energie te stoppen in zijn eigen bedrijf.

Partnership Foundation is hem grote dank verschuldigd voor de tomeloze energie waarmee hij zich heeft ingezet voor de opvang van straatmeisjes in India. Onder zijn leiding heeft Partnership Foundation in India een stormachtige groei doorgemaakt. De organisatie die er nu staat is mede te danken aan zijn strategische inzicht. Wij danken hem voor zijn grote inzet en commitment.

Michiel zal op 1 juli 2013 worden opgevolgd door Loes Klappe die al enkele jaren zitting heeft in het Bestuur. Zij kent de organisatie heel goed, evenals de collega’s in India door haar veelvuldige bezoeken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij, samen met haar collega bestuursleden, op professionele en gedreven wijze leiding kan geven aan Partnership Foundation. Gewerkt zal worden aan consolidatie van de organisatie in India. De ontwikkeling van fondsenwerving in India zal daarbij steeds meer aandacht gaan krijgen. Ondertussen blijft behoud en versterking van de relatie met de sponsors, alsmede het vinden van nieuwe sponsors in Nederland van cruciaal belang voor de kinderen. Namens hen rekenen wij op uw blijvende steun!

Loes Klappe en Wieteke Beernink
Namens Bestuur, Raad van Toezicht en Erevoorzitter Partnership Foundation

Communique PF