Partners in India

Rainbow Foundation India (RFI) is onze partner in India.
Sinds 2014 is RFI onder meer verantwoordelijk voor:

 • De aansturing van en samenwerking met de lokale partnerorganisaties die een Rainbow Home beheren, inclusief inhoudelijke en financiële rapportage en monitoring;
 • De ontwikkeling van beleid en kwaliteitsstandaarden voor de Homes en het verzorgen van training en capaciteitsopbouw bij de lokale partners;
 • De lobby en beleidsbeïnvloeding richting de Indiase overheid en het verspreiden van kennis van en ervaring met langdurige opvang van straatkinderen;
 • De lokale fondsenwerving bij de Indiase overheid, het bedrijfsleven, civil society en andere financieringsorganisaties;
 • Het voeren van een deugdelijk financieel beleid en verzorgen van financiële verantwoording.

De organisatie bestaat uit zes afdelingen:

 • Program & Operations
 • Futures
 • Greenfields & Advocacy
 • Knowledge Development & Dissemination
 • Resource Mobilization
 • Finance 

De afdelingsleiders vormen het Executive Leadership Team, dat onder leiding van de Executive Director gezamenlijk verantwoordelijk is voor de strategische koers alsmede voor de implementatie van het programma, inclusief financiën, en de interne organisatie. Dit team vormt het eerste aanspreekpunt en is de belangrijkste samenwerkingspartner voor Partnership Foundation.

Rainbow Foundation India wordt aangestuurd door een Bestuur van invloedrijke en gerespecteerde vertegenwoordigers uit de mensenrechten-, overheids- en private sector. De afgelopen jaren heeft het Bestuur van Rainbow Foundation India meer eigenaarschap genomen en een gestructureerde aansturing en begeleiding van het Executive Leadership Team in gang gezet. Partnership Foundation heeft regelmatig overleg met de bestuursleden over strategische onderwerpen.

Association for the Rural and Urban Needy
Zolang Rainbow Foundation India -als relatief jonge organisatie- nog geen Foreign Currency Reserve Act (FCRA)-approved bankrekening heeft om internationale gelden te ontvangen, is de Association for the Rural and Urban Needy (ARUN) in Hyderabad nog steeds de formele partner waarmee Partnership Foundation een jaarlijks partnership agreement afsluit. Deze NGO beheert een tiental Rainbow Homes en is nauw gelieerd aan Rainbow Foundation India.